بررسی سیستم های حرارتی و تهویه

دانلود فایل کامل
در قالب فایل word و متشکل از 100 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::
از زمان هاي بسيار قديم بشر همواره كوشيده است كه در فصول سرد خود را گرم نگهداشته و در اماكن گرم خود را خنك نمايد . خوشبختانه انسان يكي از جانداراني است كه ميتواند با تغييرات درجه حرارت هوا كه در مناطق مختلف كرده زمين بوجود مي آيد بمدت نامحدودي زندگي كند و توانسته است در درجات حرارت of 100در مناطق غير مسكوني شمال و در of 140 در كوير ها و مناطق گرم سير زندگي نمايد در صورتي كه براي ساير جانداران اين دامنه تغييرات درجه حرارت هوا بسيار محدود مي باشد . با اينكه درجه حرارت بدن انسان مي بايستي در يك حد معيني ثابت بماند ولي انسان نه تنها تغييرات درجه حرارت محيط را تحمل مي نمايد قادر است از يك نهايت سرد به يك نهايت گرم مسافرت كند و دلايل زيادي براي حالت فوق وجود دارد مهم ترين آنها اين است كه انسان داراي قابليت تطابق با محيط خود را داشته و توانائي ابتكار و سازندگي را نيز دارد مثلاٌ وقتي هوا سرد است لباس بيشتري مي پوشد و منابع حرارتي ديگري را پيدا مي كند . انسان نخستين آتش را كشف كرد و از آن براي گرم نگه داشتن خويش استفاده كرد انسان هاي باستان چندين سيستم حرارتي را بوجود آوردند كه ممكن است بعضي از آن ها هنوز هم مورد استفاده قرار مي گيرند .