اموزش کاشت،داشت و برداشت زرشک

مطالب دیگر:
📗دانلود مقاله در مورد حمايت كيفري محيط زيست📗دانلود مقاله در مورد خطر تكرار جرم درسن، ودوره هاي مختلف زندگي بزهكار📗دانلود مقاله در مورد دايره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي📗دانلود مقاله در مورد در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم📗دانلود مقاله در مورد درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهرفرا ملي آن📗دانلود مقاله در مورد دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري📗دانلود مقاله در مورد دفاع مشروع📗دانلود مقاله در مورد دفاع مشروع در برابر ماموران دولت📗دانلود مقاله در مورد دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران📗دانلود مقاله در مورد دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع📗دانلود مقاله در مورد ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى📗دانلود مقاله در مورد ديدگاه شرع و قانون در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر📗دانلود مقاله در مورد ديه كافر ذمي با ديه مسلمان متفاوت است يا نه 📗دانلود مقاله در مورد رابطه ارتكاب بزه با عقب ماندگي ذهني📗دانلود مقاله در مورد رابطه بين جهانگردي و جرم📗دانلود مقاله رژيم قانوني بودن حقوق كيفري عامل موثر دررشد وتوسعه📗دانلود مقاله در مورد رشد عقلاني و حقوق جنايي📗دانلود مقاله در مورد روانشناختي انگيزه📗دانلود مقاله در مورد روان‌شناسی کیفری📗دانلود مقاله در مورد زندان وعلوم مربوط به زندانها

دانلود فایل کامل
در قالب فایل word و متشکل از 36 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::
اولويت عناوين 1-مقدمه 2-نام زرشك 3-ديدگاه يك بيگانه مقيم ايران 4-شربت زرشك 5-اندازه محصول زرشك درهكتار 6-انتخاب محل وخاك 7-روشهاي تكثيروفصل كاشت 8-هرس 9-كاشت زرشك 10-برداشت زرشك 11-آبياري وداشت زرشك 12-فايده هاي درخت زرشك وميوه آن 13-آفات وبيماريهاي مهم زرشك درايران 14-زرشك ميزبان مرض زنگ گندم 15-زيست شناسي مقدمه اعضاء مختلف درختچه زرشك ( ريشه ، پوست ، ساقه ، برگ وميوه ) ازنظرخواص طبي ودرماني ( مانندوجوداكسي آكانتين وبربرين درريشه ) ومصارف خوراكي ( طعامها، آشهاوغيره ) وصنعتي ( رنگرزي ، تانن سازي ، منبت كاري وخاتم سازي ) وسايرمصارف آن ( ازقبيل تهيه ژله ، مرباوتهيه نوشابه ها) ازديربازموردتوجه مردم ايران وسايرملل بوده وهست .قدمت زرشك رابه دوره اثوسن نسبت مي دهند1ودرايران هم ازساليان قبل تابه امروزگياه شناخته شده مردم بوده است .بطورطبيعي ووحشي درمناطق مختلف ايران مي رويد.تنهادراستان خراسان بصورت كاشته شده نوع بي دانه آن موردبررسي قرارداشته است ولي چندسالي است كه به علت بالارفتن قيمت ، كشت وپرورش آن بصورت يك گياه اهلي بويژه درخراسان رونق گرفته است وبصورت منبع درآمدجديدي براي كشاورزان وباغداران درآمده است